AFFA


Go to content

Vedtægter

Foreningen

§ 1. Navn og formål.
AFFA er stiftet lørdag den 14/12 2002 og har hjemsted i Holstebro.

AFFA's formål er:

På folkestyrets grund, uafhængig af økonomiske og politiske interesser, at sikre dansk øl-kultur, sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, vold og fornuft!
At holde en årlig julefrokost/generalforsamling i ære for snapsens tilblivelse.
At hindre nedbrydelse af vore ølklubber som hjemsted for AFFA folket.
At sikre udbredelsen af den hyggelige og sociale samvær blandt ølklubber og vore medmennesker.

Foreningens formål søges opnået ved afholdelse af informerende møder.

§ 2. Optagelse, udmeldelse og eksklusion.
Stk. 1. Som AFFA medlem kan optages enhver som lader sig knytte til AffA's eviggyldige værdier og grundlag.
Stk. 2. Optagelse af nye medlemmer skal foregå enstemmigt og det er derfor ethvert gyldigt AFFA medlems ret at nedlægge veto.
En optagelse kræver 3 gange deltagelse og en endelig afstemning, de såkaldte AFFA1, AFFA2 og AFFA3.

AFFA1 er første møde med foreningen og deltagelse i eventuel AFFA møde.

AFFA2 skal være deltagelse af AFFA møde.

AFFA3 er sidste og endegyldige afstemning og alle gyldige AFFA medlemmer skal være til stede og have mulighed for at stemme. Er det ikke muligt skal anden kontakt til det/de ikke tilstedeværende AFFA medlemmer forsøges oprettet under afstemning.

Stk. 3. Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af alle AFFA's medlemmer. Udmeldelse kan ske skriftligt. I tilfælde af et sådan møde er det pålagt de enkelte AFFA medlemmer veto ret. Æresmedlemmer kan udnævnes af AFFA's medlemmer ved afstemning.

§ 3. Kontingent.
Kontingent fastsættes af AFFA's medlemmer og kan betales fire gange årligt enten via overførelse til foreningens konto eller ved kontant betaling til foreningens kasser.

§ 4. Styrelse.
AFFA ledes af alle medlemmer, dog afholdes der afstemning i tilfælde af beslutninger der vedrører AFFA's virke og principper. (Note 1) AFFA varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af alle AFFA's medlemmer.

§ 5. Hæftelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningens påhvilende forpligtelser.


§ 6. Regnskab og beretning.
Der udarbejdes hvert kalenderår et regnskab, som, i den udstrækning foreningsformålets varetagelse tillader det, forelægges medlemmerne. Gennem hjemmesiden www.affa.dk holdes medlemmerne orienteret om sin forretningsførelse.

§ 7. Lovændringer og opløsning af foreningen.
Ændring af disse love og opløsning af foreningen kan vedtages af alle gyldige AFFA medlemmer. Ved AFFA's opløsning tilfalder dens mulige formue et beslægtet formål efter AFFA's nærmere bestemmelse.(Note 2)Note 1:
Her gælder simpelt absolut flertal - det vil sige over 50 %.

Note 2:
På generalforsamling 2009 blev det vedtaget at en evt. formue skulle tilfalde en sidste fest for de eksisterende AFFA medlemmer.


Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 27.11.2009

Forside | Foreningen | Galleri | Temaer | Øl anmeldelser | Øl | Aktiviteter | Site Map


Copyright 2008 AFFA | beeraffa@gmail.com

Back to content | Back to main menu