AFFA


Go to content

Indmeldelse

Foreningen

For at blive et medlem af vores forening er der visse regler der skal overholdes. For at komme på tale er det nødvendigt at kende et AFFA medlem. Det er nemlig de allerede optagede medlemmers ret at indstille potentielle medlemmer til foreningen.

Vedtægterne siger følgende:


§ 2. Optagelse, udmeldelse og eksklusion.
Stk. 1. Som AFFA medlem kan optages enhver som lader sig knytte til AffA's eviggyldige værdier og grundlag.
Stk. 2. Optagelse af nye medlemmer skal foregå enstemmigt og det er derfor ethvert gyldigt AFFA medlems ret at nedlægge veto.
En optagelse kræver 3 gange deltagelse og en endelig afstemning, de såkaldte AFFA1, AFFA2 og AFFA3.

AFFA1 er første møde med foreningen og deltagelse i eventuel AFFA møde.

AFFA2 skal være deltagelse af AFFA møde.

AFFA3 er sidste og endegyldige afstemning og alle gyldige AFFA medlemmer skal være til stede og have mulighed for at stemme. Er det ikke muligt skal anden kontakt til det/de ikke tilstedeværende AFFA medlemmer forsøges oprettet under afstemning.

Stk. 3. Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af alle AFFA's medlemmer. Udmeldelse kan ske skriftligt. I tilfælde af et sådan møde er det pålagt de enkelte AFFA medlemmer veto ret. Æresmedlemmer kan udnævnes af AFFA's medlemmer ved afstemning.

Forside | Foreningen | Galleri | Temaer | Øl anmeldelser | Øl | Aktiviteter | Site Map


Copyright 2008 AFFA | beeraffa@gmail.com

Back to content | Back to main menu